26-811 Wyśmierzyce; ul.1000-lecia 8
(048) 61-57-010
przychodnia@spzozwysmierzyce.pl

e-recepta

W celu ułatwienia osobom korzystającym ze świadczeń Przychodni, przewlekle chorym, stale korzystającym z leków wprowadziliśmy możliwość zamawiania recept na leki za pomocą stosownego formularza na w/w środki, w celu kontynuacji leczenia, bez konieczności oczekiwania na wizytę, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta, co ma odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej Pacjenta.